محلول کاسیا

محلول کاسیا پاک ساز کبد و درمان کننده کبد چرب
قیمت : 18500 تومان
وزن : 900 گرم

عصاره قزل گون وحشی

تقویت و جلوگیری از ریزش مو
قیمت : 9000 تومان
وزن : 200 گرم

پماد عرق النسا (درمان درد سیاتیک)

درمان دردهای عصب سیاتیک و دردهای موضعی
قیمت : 14000 تومان
وزن : 200 گرم

عرق سه گیاه

ترکیبات: رازیانه، بابونه و خارشتر
قیمت : 8000 تومان
وزن : 250 گرم

روتارین

روتارین درمان سرفه و سرماخوردگی
قیمت : 7000 تومان
وزن : 200 گرم

چوب مسواک

چوب مسواک
قیمت : 5000 تومان
وزن : 100 گرم

قطره عصاره سیلیمارین

قطره عصاره خار مریم
قیمت : 20500 تومان
وزن : 100 گرم

ماء الجبن افتیمونی

ماء الجبن افتیمونی پاکساز خون و کبد
قیمت : 23000 تومان
وزن : 500 گرم

صابون بابونه

صابون گیاهی بابونه مخصوص خشکی و خارش پوست
قیمت : 4200 تومان
وزن : 250 گرم

صابون دوازده گیاه

صابون دوازده گیاه تقویت کننده مو
قیمت : 9000 تومان
وزن : 250 گرم